pomii toţi şi-au dat astăzi cu fard
şi acel sunet străin l-am pudrat
ard răsucindu-se în sinea lor
încă mai ard
vorbele celui plecat
da am rămas înţelepţi şi tăcuţi
ţărmul nostru e neted şi rece
în ceasul amurgului limpeziţi
pierzători
cu vorbele cele mari vom petrece

(Poezia face parte din volumul “Viaţa în fragmente”, apărut la editura Timpul, Iaşi, 2013).

Carmen Maria Mecu este doctor în Psihologie, psihoterapeut formator P.E.U., cadru didactic asociat Universitatea Bucureşti.